Cà Mau Rao Vặt

Skills Unit 5 lớp 10 SGK mới

Người đăng: soanbaitap.com. Thông tin liên hệ: 0943312222

Lượt xem: 37 . Ngày đăng: 11/06/2020
Tổng hợp bài tập phần Skills Unit 5 lớp 10 SGK mới

Bài tập Skills thuộc: Unit 5 lớp 10

Reading

Task 1. What can the animals or the leaves in the pictures do that people can't? Name some things people have invented to make up for what they cannot do. Discuss your ideas with a partner and then read the text.

(Động vật hay loài cây trong ảnh có thể làm gì mà con người không thể làm? Kể tên những điều con người đã phát minh ra để bù đắp lại những điều họ không thể làm. Thảo luận ý kiến của bạn với một người bạn và đọc bài viết.)

Peopie often use the natural world as inspiration for their inventions. By observing animals and plants, they design
new products to serve humans. Here are some examples.

Animals can do many things humans cannot, like flying or staying underwater for a long time. The aeroplane, with itswings and shape imitating those of a bird, is one of the greatest inventions in our history. Thanks to it, people can travel long distances in the air. This has helped to develop trade and tourism. The submarine, which can travel
underwater, imitates a dolphin's shape. Submarines are very useful for scientists to learn about the undersea world. Plants around us are also great sources of ideas for other wonderful inventions. The self-cleaning glass window and the fabric used to make umbrellas are both inspired by the smooth leaves of a lotus plant, with their ability to wash away dirt in the rain. Another product is Velcro. This hook-and-loop fastener was invented after a Swiss engineer observed how the seeds of a plant clung to his clothing. He then made two fabrics stick together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other. Since then, Velcro has gradually become a familiar fastener for shoes, jackets, and even spacesuits.

It is definitely true that nature has inspired numerous inventions and technologies. Scientists and inventors have tried to imitate something in nature in an effort to create better, stronger, safer tools and devices for our everyday life.

Tạm dịch:

Con người thường dùng thế giới tự nhiên như một nguồn cảm hứng cho những phát minh của họ. Bằng cách quan sát động vật và cây cối, con người thiết kế những sản phẩm để phục vụ loài người. Đây là một vài ví dụ.

Động vật có thể làm nhiều điều mà con người không thể làm, như bay hay sống trong nước trong thời gian dài. Máy bay, với cánh và hình dạng mô phỏng của loài chim, là một trong những sáng chế vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta. Nhờ vào nó, con người có thể những khoảng cách dài bằng được hàng không. Điều này đã giúp phát triển thương mại và du lịch. Tàu ngầm, có thể chạy dưới nước, bắt chước hình dạng của cá heo. Tàu ngầm rất hữu ích cho các nhà khoa học nghiên cứu thế giới đại dương.

Cây cối xung quanh chúng ta cũng là những nguồn ý tưởng dồi dào cho những phát minh tuyệt diệu khác. Cửa sổ kính tự làm sạch và sợi vải được dùng làm ô đều được gợi ý tưởng bằng những chiến lá sen mềm mại, với khả năng làm sạch chất bẩn trong mưa. Một sản phẩm khác là khóa dán. Loại khóa móc và vòng này được phát minh sau khi một kĩ sư người Thụy Sĩ quan sát cách những hạt giống bám chặt vào quần áo ông ấy. Sau đó ông làm 2 mảnh vải dính với nhau nhờ vào những cái móc trên bề mặt mảnh vải này và những cái vòng trên bề mặt mảnh vải kia. Kể từ đó, khóa dán dần trở nên quen thuộc dùng cho giày, áo khoác, thậm chí là đồ du hành vũ trụ.

Chắc chắn rằng thiên nhiên đã khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều sáng chế và công nghệ. Các nhà khoa học và phát minh đã cố để mô phỏng một vài thứ trong thiên nhiên với mong muốn tạo ra những công cụ và thiết bị tốt hơn, chắc chắn hơn và an toàn hơn cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Task 2. What is the most suitable title of the text?

(Tiêu đề phụ hợp nhất với đoạn văn là gì?)

a. Mother Nature

b. Imitating Nature

c. Greatest Inventions

Hướng dẫn giải:

b. Imitating Nature

Tạm dịch:

a. Mẹ Thiên nhiên

b. Bắt chước tự nhiên

c. Sáng chế vĩ đại nhất

Task 3. Match the words with their meanings.

(Nối các từ với nghĩa của chúng.)

Hướng dẫn giải:

1. b

2. e

3. a

4. c

5. f

6. d

Tạm dịch:

1. tạo cảm hứng : tạo cho ai đó điều gì tốt

2. khóa: thiết bị được sử dụng để làm một phần quần áo

3. vải: nguyên liệu để làm quần áo, rèm cửa...

4. móc: sợi có đầu cong

5. vòng: dụng cụ mỏng hoặc ở dạng vòng tròn

6. đồ du hành vũ trụ: quần áo đặc biệt cho một phi hành gia

Task 4. Answer the questions about the text.

(Trả lời các câu hỏi về đoạn văn)

1. What are the inventions that imitate animals?

Đáp án: The inventions that imitate animals are the aeroplane and the submarine.

Tạm dịch:

Những phát minh bắt chước động vật là gì?

Những phát minh bắt chước động vật là máy bay và tàu ngầm.

2. What are the inventions that imitate plants?

Đáp án: The inventions that imitate plants are Velcro, the self-cleaning glass window and umbrella fabric.

Tạm dịch:

Những phát minh bắt chước thực vật là gì?

Những phát minh bắt chước thực vật là Velcro, cửa sổ kính tự làm sạch và vải ô.

3. Why is the aeroplane considered one of the greatest inventions in our history?

Đáp án: The aeroplane is considered one of the greatest inventions in our history because it helps us to travel long distances in the air and encourages the development of tourism and trading.

Tạm dịch:

Tại sao chiếc máy bay lại được coi là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta?

Chiếc máy bay này được coi là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng tôi vì nó giúp chúng ta đi xa trong không khí và khuyến khích sự phát triển của du lịch và thương mại.

4. What can help scientists to learn about life under the sea?

Đáp án: A submarine can help scientists to learn about life under the sea.

Tạm dịch:

Điều gì có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về cuộc sống dưới biển?

Một tàu ngầm có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về cuộc sống dưới biển.

5. How can a glass window clean itself?

Đáp án: The material that makes up the glass window has the ability to wash away the dirt in the rain.

Tạm dịch:

Làm thế nào một cửa sổ kính có thể tự làm sạch?

Vật liệu tạo nên cửa sổ kính có khả năng rửa sạch bụi bẩn trong mưa.

6. Find the words or phrases in the text that can describe an aeroplane, a submarine, and Velcro.

Đáp án:

Tạm dịch:

An aeroplane: 'its wings and shape imitating those of a bird'

A submarine: 'imitates a dolphin's shape'

The Velcro: 'hook-and-loop fastener';'two fabrics sticking together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other'

Tạm dịch:

Tìm các từ hoặc cụm từ trong văn bản có thể mô tả một chiếc máy bay, một tàu ngầm và Velcro.

Một chiếc máy bay: 'cánh và hình dạng của nó bắt chước những con chim'

Một tàu ngầm: 'bắt chước hình dạng cá heo'

Các Velcro: 'móc và vòng lặp fastener; hai loại vải dính lại với nhau nhờ các móc trên một bề mặt và các vòng trên mặt khác

5. Which of the four inventions mentioned in the text is the best imitation of nature? State your reasons.

(Phát minh nào trong 4 phát minh được đề ập trong bài viết là sự mô phỏng hoàn hảo nhất của thiên nhiên. Nêu rõ lí do của bạn.)


Mọi nhu cầu đăng tin và quảng cáo vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TIN HỌC - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SONG HỶ

Địa chỉ: 39 Lý Văn Lâm, Khóm 4, Phường 1, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0938 640 127 - 0919 931 582

Email: songhycamau@gmail.com

Cà Mau Rao Vặt - Đăng tin, quảng cáo, việc làm tuyển dụng..

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cua Năm Căn Cà Mau - Dư Thái Bình

Cua Năm Căn Cà Mau - Dư Thái Bình

Cua thịt, cua gạch, cua cốm, cua Y ...

Quí Điền Seafood

Quí Điền Seafood

Nuôi trồng - Chế biến - Xuất khẩu thuỷ hải sản tươi sống...

Khánh Nhi Motel

Khánh Nhi Motel

Phòng đơn, phòng đôi, máy lạnh đầy đủ tiện nghi ...

Xây dựng Phước Thành

Xây dựng Phước Thành

Thiết kế - Thi công xây dựng và môi giới BĐS ...

DNTN Tân Quang

DNTN Tân Quang

Nhôm - Sắt - Thép. Gia công cửa kéo, cửa nhôm ...

SẢN PHẨM TIN DÙNG
Trân Châu Seafood - Thuỷ hải sản các loại

Trân Châu Seafood - Thuỷ hải sản các loại

Tôm sú - Tôm thẻ chân trắng - Tôm càng - Mực các loại ...

In Offset chất lượng cao

In Offset chất lượng cao

Catalogue, tờ rơi, tờ gấp, brochure ...

Organ Anh Châu

Organ Anh Châu

Sửa chữa organ giá rẻ: yamaha, korg, roland, casio ...

Đặc sản khô trâu, thịt trâu bò tươi sống

Đặc sản khô trâu, thịt trâu bò tươi sống

Nơi uy tín nhờ chất lượng ...

Thuê xe tay ga, xe số ở Cà Mau

Thuê xe tay ga, xe số ở Cà Mau

Air Blade, Nouvo, Wave, Sirius ... Thủ tục nhanh gọn đơn giản.

Video giới thiệu